Chinees voor Plusklassen

De Chinese taal les geven dat doen we het liefst.  Wij vinden het ook erg mooi dat de Chinese taal steeds meer wordt gezien als een taal van de toekomst. Sinds 2017 wordt Chinees als examenvak aangboden op vele scholen. Maar zoals in het onderstaande artikel is te lezen kan men zelfs na het eind examen het niveau nog steeds te laag is. Daarom pleiten wij ervoor om zo jong mogelijk met Chinees te beginnen.

In het onderstaande artikel van https://educatie-en-school.infonu.nl, kunt u het volgende lezen:

De Chinese taal en cultuur wordt vanaf 2017 een examenvak voor vwo-leerlingen op middelbare scholen. Het wordt een tweede vreemde taal naast het Engels en kan dus de Franse of Duitse taal vervangen als keuzevak. Er kan schoolexamen in worden gedaan, maar er is in 2015 nog geen door cito ontwikkeld centraal examen beschikbaar. Volgens de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) zou de invoering van een centraal examen de betrouwbaarheid van het behaalde niveau waarborgen en de Chinese taal dezelfde status geven als de andere moderne vreemde talen. Middelbare scholen krijgen de mogelijkheid om leerlingen kennis te laten maken met de Chinese taal en cultuur, maar zijn hiertoe niet verplicht, net zoals bij het aanbieden van Spaans of Russisch. Dit komt omdat niet alle middelbare scholen de middelen en docenten hebben of omdat er te weinig belangstelling is van leerlingen.

Volgens Sander Dekker is de Chinese taal een belangrijke taal om te leren, aangezien de economische en politieke invloed van China op de wereld groeit. De arbeidsmarkt en de samenleving globaliseren en China is een belangrijke handelspartner van Nederland (en de grootste ter wereld). Nederlandse bedrijven en instellingen hebben contacten met Chinese actoren en het is volgens de Staatssecretaris belangrijk om deze relaties te onderhouden en bevorderen. Hiervoor is een beheersing van de Chinese taal en kennis van de Chinese cultuur een vereiste. Daarnaast is het niveau dat in het examenjaar is behaald te laag om Chinese literatuur in de oorspronkelijke taal te kunnen lezen. Daarom wordt het examenvak ook geen Chinese taal en literatuur genoemd (zoals dit bij de andere taalvakken wel het geval is), maar Chinese taal en cultuur. Ongeveer 20% van het vak wordt aan de Chinese cultuur besteed en 80% aan de Chinese taal.

Waarom is Chinees zo moeilijk om te leren?
Er zijn een aantal redenen waarom Chinees moeilijker is om te leren dan de andere moderne vreemde talen op de middelbare school. Ten eerste moeten er bij het examenvak Chinese taal en cultuur de Chinese tekens worden geleerd. Het afwijkende karakterschrift kost enige tijd om te leren, waardoor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ervoor gekozen heeft om het examenvak vanaf 2017 alleen nog maar in het vwo in te voeren. Daarnaast is Chinees een toontaal, wat betekent dat de betekenis van woorden afhangt van de manier waarop een woord wordt uitgesproken. Dezelfde woorden betekenen dus iets anders als er sprake is van een ander toonverloop. Zo betekent de lettergreep 'pao', lange jurk als deze met een stijgende toon wordt uitgesproken en blaar als deze met een dalende toon wordt uitgesproken. Aangezien veel Europese talen geen toontalen zijn, kost het veel tijd en inspanning om dit te leren. Met de Chinese taal wordt trouwens het Mandarijn bedoeld, wat de nationale taal is van China. China kent echter tientallen talen (bijvoorbeeld het Kantonees) en ongeveer 400 miljoen Chinezen beheersen de Chinese taal niet.

Comments are closed.